Hvor og hvordan søger jeg om generhvervelse af kørekort?

Jeg har fået taget kortet for bestandig på grund af spirituskørsel for en del år siden.

Hvor og hvordan søger jeg om generhvervelse af kortet?

Svar:

Reglerne om generhvervelse af kørekortet fremgår af færdselslovens § 132.

Du er frakendt kortet for bestandigt. 

I dit tilfælde skal der været gået mindst 5 år af frakendelsetiden, og du skal have været under alkoholistbehandling i mindst 1 år forud for sagens indbringelse for domstolene.

Er der ikke noget alkoholproblem, er udgangspunktet, at der skal være forløbet 10 år af frakendelsestiden.

Du kan kontakte dit lokale politi, der vil kunne vejlede dig.
 
Er sagen rejst, men du får ikke kortet igen, skal der gå 2 år før du kan søge igen.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

  Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.