Erstatning for uberettiget civil anholdelse.

Jeg er blevet stoppet ved udgangen af en butik, fordi alarmen fejlagtigt gik i gang. Jeg nægtede at lade butik eller vagtfolk visitere mig, hvorefter der blev foretaget en civil anholdelse, mens vi ventede på politiet. Politiet ankom efter 20 minutter, visiterede mig og fandt ingenting.

Jeg mener at jeg har krav på en erstatning for denne behandling, men vil gerne have oplyst erstatningens størrelse (mig bekendt er der standardtakster), samt om kravet skal rettes mod butik eller vagtselskabet.

SVAR

Du skal rette dit krav mod butikken, men der findes ingen standardtakster hvad angår erstatning for en uberettiget civil anholdelse. En sådan erstatning bliver udmålt på baggrund af et skøn. Hvis politiet havde foretaget den ulovlige anholdelse, ville standardtaksten være 1.600 kr. for op til 5 timers anholdelse.

Send butikken et anbefalet brev, som du af bevismæsige grunde beholder en kopi af, og hvor du forlanger at få en godtgørelse, fx på 1.600 kr., fordi du "retsstridigt fik krænket din frihed" i forbindelse med den fejlagtige tyverialarm og efterfølgende, civile anholdelse.

Måske kan du på den måde være med til at skabe en standard for erstatninger i sådanne sager.

Lad mig i øvrigt høre, hvad forretningen måtte svare på et eventuelt brev.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


Efterfølgende brev fra spørgeren

Tak for dit råd (for snart længe siden). Jeg skrev til butikken som du anbefalede, med et krav på 1600 kr (statsadvokatens takst for erstatning for anholdelse over 20 minutter) og efter at have rykket, med en trussel om erstatningssag, fik jeg et svar, hvor jeg blev bedt om at henvende mig i butikken. Det gjorde jeg og efter en belæring fik jeg udbetalt erstatningen. At de sidste 5 minutter presser prisen op på 'fuld takst' er måske ikke rimeligt, men jeg er glad for at butikken erkender, at de har samme ansvar over for borgerne som politiet har. Derudover fik jeg garanti for, at butikken henstiller til de ansatte at udvise mere konduite i den slags sager, hvad der da er positivt, hvis de mener det.

Jeg ville gerne gøre offentligheden opmærksom på den pligt butikker har.

Endnu en gang tak for hjælpen.