Har venner vidnepligt?

Jeg vil gerne spørge om, hvad straffen er for udeblivelse som vidne, når man er blevet indkaldt?
 
 Kan man undlade at møde op lovligt?
 
 Hvad er ens pligt/rettigheder som vidne?
 
Kan man blive fritaget for at skulle fremføre vidneforklaring, hvis man er involveret venskabsmæssigt med den sigtede, da objektiviteten måske ikke er den bedste?

Svar:

Reglerne finder du i retsplejelovens kap. 18.

Er du ulovligt udeblevet kan retten pålægge dig følgende:
- en bøde,
- lade dig afhente af politiet,
- pålægge dig erstatningspligt for de udgifter som du har forvoldt,
- pålægge dig en løbende bøde,
- tage dig i forvaring i op til 6 måneder.

Du kan ikke undlade at møde for retten fordi du mener, at du er fritaget eller kan nægte at afgive forklaring
Det må du forklare dommeren i retsmødet, som så træffer sin afgørelse.

Er du ven med sigtede, så har du alligevel pligt til at afgive forklaring, og den skal være sand - usandfærdige forklaringer straffes lynhurtigt med fængsel i 20-30 dage ubetinget!

Skal du vidne, har du krav på en aftens varsel i straffesager med mindre afstanden til retten er over 30 km, så skal du have yderligere 2 døgns varsel.

Du har krav på transportomkostninger, du kan få dem i forskud, og du har krav på vidnegodtgørelse eller tabt arbejdsfortjeneste.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)