Indkaldelse uden dagsorden

Kan man indkalde til et ekstraordinært møde i en boligforening uden at nævne dagsorden på indkaldelsen

Svar:

Svaret er NEJ

Det må fremgå af vedtægterne, at dagsorden skal vedlægges sammen med indkaldelsen. I modsat fald er beboermødet ikke lovligt indkaldt og derfor ikke beslutningsdygtigt.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg