Hvornår kan man blive arresteret?

Jeg har tænkt over, hvilke rettigheder politiet har og derfor vil jeg gerne have svar på følgende spørgsmål:

1. Hvis politiet skal gennemføre en ransagelse i en persons hjem – hvad skal de så kunne fremvise overfor personen ?
 
2. Hvad skal der til, for at politiet skal kunne sætte en person i "arresten" ??
 
3. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at sige til en politibetjent uden at blive sigtet for at fornærme ham ??
 
4. Hvorhen går man med klager over politiet ??

Svar:

ad 1:
Politiet skal legitimere sig ved deres billedlegitimationskort, og skal desuden som hovedregel have en retskendelse for ransagning.
       
Politiet kan dog godt uden kendelse ransage, hvis øjemedet ellers ville forspildes.
 
I sådanne tilfælde skal sagen forelægges for retten indenfor 24 timer.

ad 2:
Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, og det må anses for påkrævet at sikre sig personen.

Frihedsberøvelse må ikke udstrækkes udover det nødvendige og skal forelægges for en dommer inden 24 timer.

ad 3:
Det er svært at sige; grænsen er flydende.

ad 4:
Klager over politipersonale behandles af statsadvokaterne, hvortil klage indgives.
 
Klage kan afvises, hvis den er indgivet senere end 6 måneder efter det forhold, der klages over, har fundet sted.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)