Vil en dom for spirituskørsel i Tyskland få konsekvens i Danmark?

Jeg blev taget i Tyskland med en promille på 1,6.
 
Jeg fik taget blodprøve, og betalte 9.000 kr. i depositum. De beholdt kørekortet, og jeg fik en seddel om, at sagen vil blive afgjort i Tyskland.
 
Overgår denne sag til Danmark eller hvad sker der?
 
 Jeg har generhvervet kørekortet i 1995.

Svar:

Når sagen er afgjort i Tyskland, vil den blive sendt til Danmark. Du må være forberedt på, at afgørelsen vil få betydning for dit kørekort her i landet også.

Du har tidligere fået frakendt kørekortet,  og der er gentagelsesvirkning i 5 år fra udløbet af den seneste frakendelsestid, så afhængig af den tidligere frakendelse kan det blive 5-10 år eller for bestandig.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)