Kan jeg blive dansk statsborger, selv om jeg har et andet statsborgerskab?

Jeg har  boet i Danmark siden 1990 og i april 2000 har Folketinget vedtaget et lovforslag, som giver mig blandt andre ca. 3000 ansøgere dansk  indfødsret, men på  den betingelse, at jeg først  bliver løst fra mit hidtidige statsborgerskab.
 
Jeg  har  siden  kontaktet mit tidligere hjemlands  ambassade, men  uden held. 
 
De ignorerer  konsekvent  alle  mine  henvendelser, måske fordi de ikke på nogen måde er interesserede at løse folk fra deres statsborgerskab.

Det mest uheldige for mig i denne situation er, at ambassaden  ikke vil give mig noget  skriftligt .
 
Mit spørgsmål er derfor: Kan jeg alligevel blive dansk statsborger?  
 
Og hvad er lovens nøjagtige ordlyd med hensyn til løsningskravet ?
 
Svar:

Ja, du kan godt blive dansk statsborger alligevel.

Der stilles dog forskellige betingelser:

  1. Hvis det land, du kommer fra, er et land, hvor det erfaringsmæssigt er umuligt eller forbundet med overordentlig store vanskeligheder at blive løst, kan du godt beholde det hidtidige statsborgerskab.

  2. Er det ikke tilfældet, skal du forsøge at blive løst fra statsborgerskabet, og du vil så kunne få dansk statsborgerskab, hvis du har fået afslag på løsning, eller hvis du kan dokumentere, at du har gjort et seriøst, men forgæves forsøg på at blive løst fra sit hidtidige statsborgerskab.

Med venlig hilsen

Per Andreasen

RET&RÅD, Glostrup