Hvem bærer ansvaret, når jeg bruger min bil på arbejdet?


Hvis jeg benytter min private bil til kørsel i forbindelse med mit arbejde som lønmodtager, og bilen får en skade under kørslen (som f.eks. et stenslag i forruden) - hvem bærer så risikoen (juridisk og økonomisk) for sådanne skader?

Er der forskel på risikoens placering afhængig af, hvad bilen bruges til?

Her tænker jeg f.eks. på risikoen hvis jeg medtager en kunde i bilen, og den pågældende f.eks. spilder kaffe på bilsædet, eller
hvis bilen involveres i et uheld med personskade?

Svar:

Hvis din arbejdsgiver låner eller beder dig om at køre et ærinde i hans tjeneste er der efter min opfattelse tale om et lån, således at
arbejdsgiveren er ansvarlig for enhver skade, medmindre skylden er din.

Er det en del af arbejdsaftalen, at du i egen bil skal køre i forbindelse med dit arbejde er det derimod min opfattelse, at din arbejdsgiver ikke er ansvarlig for skader, ej heller kunders skader på bilen. Det kan derimod denne kunde eller dennes arbejdsgiver muligt være, såfremt skaden skyldes uagtsomt forhold udvist af kunden.

Låner en kollega din bil til brug for arbejdet, er arbejdsgiveren ansvarlig for skader som kollegaen uagtsomt tilfører bilen. Sker lånet på anmodning fra din arbejdsgiver er enhver skade - dvs. også uden skyld - omfattet af din arbejdsgivers ansvar efter lånereglen i Danske Lovs 5-1-8.  

Hvis bilen involveres i en ulykke således at der sker skade på 3. mand/ 3.mands ting er du som ejer af bilen - i hvert fald når det er dig der fører den - den ansvarlige efter færdselslovens regler.

Din arbejdsgiver er ikke ansvarlig - heller ikke efter principalansvaret, da der for køretøjer er et objektivt ansvar, dvs. ansvar uden skyld (culpa).


Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)