Må alle parkere på det offentliges P-pladser?

 "Det offentlige", fx et amtssygehus har på eget areal etableret P-pladser. Er der fri adgang for offentligheden til at parkere her, eller kan sygehuset begrænse brugen af P-pladsen til ansatte, patienter og pårørende?

Hvor findes der regler om sådan noget?

Svar:

Ja, sygehuse og andre offentlige myndigheder kan udmærket reservere et p-areal til ansatte, patienter og pårørende.

Hjemmelen til at gøre det anses for at være indbygget i det forhold, at en offentlig institution, fx et sygehus eller en skole, har ret til at indføre fornuftige administrative bestemmelser, dvs. reglerne findes i det såkaldte anstaltsprincip - for nu at svare meget juridisk.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund