Hvad mister min eksmand i kontanthjælp, hvis vi flytter sammen igen?

Jeg har været separeret siden april i år. Men jeg og min eksmand påtænker at flytte sammen igen. Han er på bistand, jeg har arbejde. Er han sikret et minimumsbeløb, selvom vi flytter sammen, eller ryger hele hans bistand?

Vi har to børn. Jeg har en indtægt på 19.000,- pr. måned og står nu som ene-ejer af vores tidligere fælles hus.

Min eksmand søger pt. om førtidspension pga. længere tids sygdom (kronisk hovedpine og tinnitus i svær grad). 

Hvad mister han ved sammenflytning, hvis han i mellemtiden skulle være kommet på førtidspension?

Svar:

Såfremt I genoptager samlivet, bortfalder separationen og I betragtes som gifte. 

Det indebærer, med din indtægt, at der sker en udmåling af kontanthjælpen og denne udmåling fratrækkes din indtægt. Forsørgertaksten er pt. 9.865 kr pr. måned. Denne skal ganges med 2 og derfra skal trækkes din indtægt. Så kan du selv regne ud hvor meget din mand kan få udbetalt i kontanthjælp.

Udover kontanthjælpen kan der ydes en særlig støtte, såfremt din mands andel af boligudgiften (der sker som regel en ligedeling) er høj eller han har en stor forsørgerbyrde. 

Hvor meget kan jeg ikke sige, da der mangler oplysninger om boligudgiften. Da det er en ejerbolig vil denne særlige støtte altid blive ydet mod tilbagebetaling. Du hæfter også for denne tilbagebetaling, selvom det er din mand der modtager hjælpen.

Såfremt din mand får tilkendt førtidspension - hvilket jeg stiller mig tvivlende overfor, hvis tilkendelsen alene skal ske ud fra de omtalte lidelser - vil der formentlig være tale om en forhøjet almindelig førtidspension. Denne består af et grundbeløb på 4.130,-, et pensionstillæg på 4.095,- for reelt enlige og for gifte/samlevende på 1.878,- og et førtidsbeløb på 1.050,-

Som du kan se bliver pensionstillægget nedsat når man er samlevende eller gift. Det bortfalder helt, hvis indtægten er over en vis størrelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde