Kan min datters israelske kæreste arbejde i Danmark?

Jeg har en datter; som opholder sig i Israel. Hun vil gerne hjem, og starte en uddannelse.

Hun har en kæreste som hun har haft i 9 mdr. Han vil gerne med til Danmark og arbejde.

Hvor skal man søge om evt. arbejds-opholdstilladelse til ham? Kan han være i Danmark og arbejde f.eks. 6 mdr. uden at skulle have særlig tilladelse?

De skal bo hjemme hos forældrene indtil videre.

Vores datter har været i Israel de sidste 2½ år. Hun har arbejdet i kibbutz, og der har de en lejlighed sammen.

Svar:

Udgangspunktet er helt klart, at såfremt din datters kæreste ikke er EU-statsborger, kan han kun komme til Danmark på et visum og uden mulighed for at arbejde.

Det vil være 3 måneder med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder. Visse landes statsborgere kan kun få visum under særlige omstændigheder.

Hvis din datter bliver gift med ham, stiller sagen sig anderledes. Er din datter og kæresten begge over 25 år, vil han umiddelbart kunne få opholds- og arbejdstilladelse. Er de ikke, kræver det en vis procedure, men det kan som udgangspunkt lade sig gøre alligevel.

Med venlig hilsen

Per Andreasen

RET&RÅD, Glostrup

jug-logo.jpg (14017 bytes)