Hvornår forældes momsgæld?

Jeg mangler svar på, om den 5-årige forældelsesfrist for offentlige afgifter også omfatter skyldig moms fra en enkeltmandsvirksomhed, som måtte lukke i 1994?

Jeg har sidst i 1995 hørt fra skattevæsenet, og nu er vi i år 2000, og jeg har ikke siden hørt noget fra dem.

Vil det betyde, at gælden er bortfaldet, når der er gået 5 år fra jeg sidst hørte fra dem?

Svar:

Moms er en afgift, og momsen er omfattet af den 5-årige forældelsesfrist.

Forældelsesfristen løber fra forfaldsdagen, ex. 1, januar 1995, og udløber 5 år senere, dvs. den 1.januar 2000. Forældelsen indtræder i dette tilfælde den 2. januar 2000.

Forældelsen kan afbrydes ved din erkendelse - mundtlig eller skriftlig - eller såfremt der foretages retslige skridt - sagsanlæg
eller udlæg. I disse tilfælde starter en ny 5 års frist, bortset fra sagsanlæg, hvor en dom mod dig medfører, at forældelsesfristen nu er 20 år.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Roskilde

Advokat Erik Øvlisen

retraad.gif (5798 bytes)


Hit Counter

23-08-12