Hvornår forældes momsgæld?
 

Jeg mangler svar på, om den 3-årige forældelsesfrist for offentlige afgifter også omfatter skyldig moms fra en enkeltmandsvirksomhed, som måtte lukke i efteråret 2018?
Jeg har sidst i 2020 hørt fra skattevæsenet, og nu er vi i år 2023, og jeg har ikke siden hørt noget fra dem.

Vil det betyde, at gælden er bortfaldet, når der er gået 3 år fra jeg sidst hørte fra dem?

Svar:

Moms er en afgift, og momsen er omfattet af den 3-årige forældelsesfrist.

Forældelsesfristen løber fra forfaldsdagen, ex. 1. januar 2020, og udløber 3 år senere, dvs. den 1. januar 2023. Forældelsen indtrådte i dette tilfælde d. 2. januar 2023.

Forældelsen kan afbrydes ved din erkendelse - mundtlig eller skriftlig - eller såfremt der foretages retslige skridt - sagsanlæg
eller udlæg. I disse tilfælde starter en ny 3 års frist, bortset fra sagsanlæg, hvor en dom mod dig medfører, at forældelsesfristen nu er 10 år.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31

8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600