Kan jeg fraskrive mig ansvaret for min brændeflækker?

Jeg har i april 2000 købt en fabriksny og CE godkendt brændeflækker som jeg lejer ud, den er leveret med både et enhånds håndtag og et tohånds håndtag.

Når jeg lejer ud, er tohånds betjeningen påmonteret af sikkerhedshensyn. Nogle kunder beder om at få monteret enhånds betjeningen, hvilket jeg af sikkerheds og økonomi har sagt nej til, da det jo kan blive mig en dyr affære hvis kunden kommer galt af sted,

Nu er spørgsmålet: Hvis en kunde ønsker enhånds betjeningen, og underskriver en formular om at de selv har ønsket denne form for betjening og selv påtager sig ansvaret ved et evt. uheld, er det så juridisk gældende eller kan jeg drages til ansvar i et evt. erstatningskrav på trods af formularen?

Svar:

Det kan ikke besvares endegyldigt og utvivlsomt, men beror på en konkret vurdering om oplysning, vejledning og farlighed.

Er flækkeren meget farlig med kun eet håndtag holder næppe en ansvarsfraskrivelse. Men er det ikke usædvanligt kun at bruge eet håndtag, gør dette ikke maskinen til oplagt farlig og er vejledningen om farerne og ansvarsfraskrivelsen klar, vil den derimod nok holde. Men jeg vil ikke råde dig hertil.


Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)