Kan arbejdsgiveren opsige kundeklausulen?

 I min ansættelseskontrakt har jeg en kundeklausul.

Den indebærer, at jeg ikke må henvende mig til kunder, der serviceres af min nuværende arbejdsplads i 12 måneder efter ansættelsesforholdet er ophørt - uanset om jeg siger op eller bliver sagt op.

Som kompensation får jeg i de samme 12 måneder 50% af min nuværende månedsløn udbetalt hver måned. Jeg har følgende spørgsmål:

 1. Kan min arbejdsgiver opsige kundeklausulen efter min opsigelse/afskedigelse, så jeg ikke modtager kompensationen i alle 12 måneder?

 2. Modregnes kompensationen i mine dagpenge, hvis jeg ikke finder et nyt job?

 3. Modregnes kompensationen i anden lønindtægt eller indtægt fra selvstændig virksomhed, hvis jeg finder et andet arbejde eller begynder at drive egen virksomhed?

Svar:

Det lyder som om, at det er en nogenlunde typisk kundeklausul, som indgår i din ansættelseskontrakt. En fyldestgørende vurdering af klausulen kræver (naturligvis), at jeg læser aftalen i dens helhed, men udfra det, du har beskrevet, er der dog nogle ting, jeg kan sige:

Din arbejdsgiver kan opsige kundeklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Du har ikke i den forbindelse krav på nogen "minimumskompensation" eller lignende - aftalen kan til enhver tid opsiges fra arbejdsgivers side.

Er der indgået en kollektiv overenskomst på dit område, kan der muligvis stå noget andet i overenskomsten, og så er det overenskomstens ord, der gælder.

Din kompensation for at påtage dig overenskomsten bortfalder i det omfang, at du finder andet passende arbejde og tjener penge herved. Et "passende arbejde" kunne være et andet job, men det kunne ligeså udmærket være en selvstændig virksomhed, som du starter.

Derimod vil dine dagpenge næppe vil blive opfattet som et "passende arbejde", så dine dagpenge skal efter alt at dømme ikke modregnes i din kompensation for kundeklausulen.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg