Kan jeg komme ud af arbejdsprøvning?

Hej!

Jeg har en rigtig god veninde som har fået et piskesmæld i en bilulykke, og som nu er kommet ind under det kommunale system.

Hun går på arbejdsprøvning i øjeblikket for at se hvordan hun klarer sig, men det er meningsløst -  hun får ikke lov til at prøve hvad hun kan klare.

Mit spørgsmål er nu: Hvad kan hun gøre? Står der noget i bistandsloven om muligheden for at få en læreplads eller andet, der kan gøre hendes liv mere meningsfyldt?

Svar:

Det er ikke oplyst, hvad formålet med arbejdsprøvningen. Arbejdsprøvning foretages for at finde ud af hvad klienten kan og ikke kan. Det kan være med henblik på revalidering og med henblik på førtidspension.

Det er ikke oplyst, hvor gammel din veninde er og heller ikke hvad hun var beskæftiget med før ulykken.

Efter lov om aktiv socialpolitik er der mulighed for revalidering. Det kan være revalidering i form af en uddannelse, oplæring, optræning, arbejdsprøvning kurser og projekter. Uddannelse kan være såvel en boglig som en faglig uddannelse. Bestemmelserne i loven er §§'erne 46-67. De kan ses på www.sm.dk

Således som oplysningerne foreligger, er der mulighed for at din veninde kan revalideres. Dette beror på en konkret individuel vurdering af hendes begrænsninger i arbejdsevnen, alder, valg af uddannelse, motivation, tidligere arbejde eller uddannelse etc.

Hun skal søge kommunen om at blive revalideret. Hvis kommunen ikke vil revalidere hende, så bed om et skriftlig afslag herpå og påklag afgørelsen til det sociale nævn.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde