Skal opsigelse i prøvetiden være skriftlig?

Skal opsigelse i prøvetiden være skriftlig for at have gyldighed?

Svar:

Svaret er to-delt alt efter hvilken verden vi befinder os i.
 
Den juridiske: Nej! - der er intet krav om skriftlighed.
 
Den virkelige: Det er en god ide! Hvis der bliver problemer, hvor den opsigende part påstår mundtligt at have meddelt opsigelse og den anden part bestrider det, skal den opsigende part bevise det. Og kan man ikke vha. vidner eller dokumenter understøtte ens påstand er det umuligt at lægge vægt på påstanden.

Derfor bør man i praksis altid gøre det OG TILLIGE sikre sig modtagelsen af opsigelsen (evt. ved fremsendelse af den anbefalet).

Med venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

retraad.gif (5798 bytes)