Har man krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis man finder nyt job inden opsigelsesperiodens udløb?

Er man som arbejdsgiver pligtig til at udrede fratrædelsesgodtgørelse, svarende til 3 måneders løn (ansat i over 18 år), når den ansatte finder nyt job, og fratræder inden opsigelsesperiodens udløb?

Svar:

Ja, fratrædelsesgodtgørelsen "udløses" ved opsigelsen af medarbejderen, og den bortfalder ikke, hvis medarbejderen kontraopsiger.
 

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk