Skal forsikringen ikke betale alle udgifter til anden bil i reparationsperioden?

Jeg har et spørgsmål vedr. en autoskade.
 
Den 7 aug. holdt jeg i kø med min bil, og blev bagfra påkørt af en uagtsom bilist, som påtog sig hele skylden for uheldet.

Bilen, der er 3 år gammel, kommer så på værksted og jeg forelægger modpartens forsikring ( samme selskab som jeg har ) et krav om betaling af bil i reparations tiden, da jeg bruger denne i mit erhverv.

Kravet accepteres og jeg regner med at alt er ok, indtil leje skulle gøres op med selskabet.  Forsikringsselskabet fratrækker nu 0,90 kr. pr. kørt km. som jeg skulle have sparet ved at jeg ikke har slidt på min egen bil ( jeg kørte ca. 2.500 km i reparationsperioden).

 Jeg spørger så selskabet, hvem der skal dække den værdiforringelse min bil har fået.

Skaden blev takseret til knap 80.000,00 kr. og forhandlere anslår en værdiforringelse på ca. 10.000,00 kr. Reelt har det kostet mig 10.000,00 + 2500 km x 0,90 = ca. 12.500,00 kr. at holde i kø det forkerte sted, det forkerte tidspunkt uden overhovedet at have noget med uheldet at gøre.

Kan det være rigtigt?
 
Svar:

Ja, desværre er det rigtigt nok at du må tåle at betale et beløb pr. kilometer for den besparelse du opnår ved ikke at slide på din egen bil. Et beløb på 0,90 kr/km lyder ikke helt urimeligt.
 
Du bør dog kræve erstatning for nedsat handelsværdi - de kr. 10.000,- du nævner lyder måske lidt højt, men prøv. Hvis selskabet fortsat ikke vil efterkomme dit krav bør du indbringe spørgsmålet for Ankenævnet for Forsikring. Bed selskabet om det relevante skema.
 

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt

Ret & Råd, Lyngby

jug-logo.jpg (14017 bytes)