Jeg er blevet beskyldt for incest af min ekskone!

 Jeg er blevet anklaget for incest af min ekskone. Det har selvfølgelig intet på sig, men vi er midt i en langvarig og opslidende skilsmisse hvor hun bruger alle midler for at gøre livet surt for mig.

Jeg mener, at anklagen må komme ind under injurier, det er i høj grad ærekrænkende!
Hvad skal der til for at jeg kan lægge sag an og regne med at kunne vinde den?

Anklagen er ikke offentliggjort, politiet har været indblandet (ikke belæg for tiltale). Statsamtet har hun bedt stoppe samværet med vores børn, kommunen har været informeret, praktiserende læge har vi haft en samtale med.
 
Svar:

Der kan blive tale om både falsk anklage, og bagvaskelse dvs. urigtig sigtelse for strafbart forhold. Du bør anmelde forholdet til politiet med anmodning om, at der rejses tiltale.

Der ses tilfælde, hvor der har været rejst sigtelse, som måtte frafaldes, hvor der efterfølgende er udbetalt erstatning for tort med kr. 10.000,-
 

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)