Sporing af mobiltelefoni

 Jeg vil gerne vide, hvilke forhold der skal ligge til grund for, at politiet kan foretage en sporing af ens mobiltelefon?

Altså: Hvor stærk skal mistanken om en bestemt forbrydelse være, før politiet har ret til at se et teleselskabs log-filer over en mobiltelefons bevægelse?
 
Svar

Reglerne findes i Retsplejelovens §§ 780 og 781. Det er retten, der afgør om betingelserne er opfyldte.

Der skal være bestemte grunde til at antage, at der gives meddelelser til eller fra en mistænkt, det skal antages at indgrebet vil være af afgørende betydning for efterforskningen, og det vedrører en lovovertrædelse med en strafferamme på 6 år eller derover, eller en række specifikke lovovertrædelser.
 

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)