Hvornår forældes incestsager?

Er der lov for hvor gammel incestsager kan være for at kunne politianmeldes? Er grænsen10 år ???

 
Svar:

Forældelsesfristen løber fra forbrydelsens ophør - som udgangspunkt.

Ved en netop indført bestemmelse i straffelovens § 94 regnes forældelsen i incestsager dog først at løbe fra forurettedes 18 års fødselsdag. Fristen er 10 år.

Denne nye bestemmelse trådte i kraft pr. 1. juli 2000, og er gældende også for forhold der er begået inden 1.juli , og som ikke er forældet inden denne dato.   

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)


Hit Counter

23-08-12