"808 undersøgelse" - hvad betyder det?

 Jeg er blevet indkaldt til møde hos kriminalforsorgen i henhold til retsplejelovens paragraf 808.

Det er 2. gang jeg bliver stoppet for spirituskørsel (1 gang ER afsonet) altså 1 gang efter jeg fik kørekortet konfiskeret.

Nu, er jeg ikke helt med på, hvad denne undersøgelse af personlig forhold dækker, og hvad det evt. vil betyde for min straf?
 
Svar:

Der er nu mulighed for at afsone en spiritusdom gennem samfundstjeneste, det vil sige at du ikke skal i fængsel.
Kriminalforsorgen vil undersøge, om du er egnet og motiveret for en samfundstjenestedom, evt. med vilkår om alkoholbehandling.
 

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)