Kan jeg som studerende få økonomisk hjælp udover SU'en?

Jeg er en handelsstuderende pige på 18 år (er i gang med HG). Jeg flytter hjemmefra her den 1. sept., da mine forældre flytter ca. 70 km. væk, og jeg gerne vil fortsætte på min nuværende skole.

Jeg har fået oplyst på skolen, at min forhøjede SU (dispensation) vil blive ca. 2.400,- pr. md.

Jeg skal betale kr. 1.500,- i leje, incl. lys, varme m.v. Jeg har bl.a. et buskort som koster ca. 200,- pr. md.

Mit spørgsmål er så: Kan jeg få hjælp ved siden af, da de resterende ca. 700,- kr. ikke er meget til mad, tøj samt øvrige fornødenheder?? 

Evt. bistandshjælp??
 
Jeg håber, I kan give mig et svar.

Svar:
 

Det er ikke muligt at få kontanthjælp, når man er studerende, medmindre man:

Der kræves yderligere, at ovennævnte ændringer medfører, at man er afskåret fra at skaffe det nødvendige til eget eller familiens underhold.
 
Endelig kan der bevilges revalidering, men det kræver, at du har begrænsninger i arbejdsevnen. Det kan være fysisk-, psykisk- eller socialt handicap.

Endvidere kræves det, at disse begrænsninger er så store, at man vil bevilge en revalidering af længere varighed. Det er ikke oplyst, om du er omfattet af denne personkreds.
 
Efter SU-reglerne kan der gives et tillæg afhængig af forældrenes indkomst. Endvidere er der mulighed for at få studielån.
Der må være en studievejleder på din uddannelsesinstitution, der kan oplyse herom.

Når du er 20 år er SU'en ikke længere forældreindkomstafhængig.
 
Endelig kan man supplere SU'en med arbejdsindkomst indenfor visse grænser.
 
Du skal så afgøre om du vil optage studielån og/eller arbejde, mens du er studerende.
 
Jeg beklager, at mulighederne ikke er bedre.

Det kan oplyses, selvom det ikke er nogen trøst, at vi er mange der har måttet "suge på lappen" som studerende og nogle af os betaler stadig af på statsgaranterede studielån.

Det var dog altid noget, at disse blev afskaffet. Så der sker trods alt forbedringer, men små og med lange mellemrum.
 
Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde