Kan en familie med 6 børn få kontanthjælp?

Jeg har 6 børn mellem 5 mdr. og 11 år. Min mand arbejder fuldtid, og får 9000 kr. med hjem. Vi modtager desuden 3000 kr. i boligtilskud. Jeg er hjemmegående og får ingen penge.

Jeg kan ikke finde arbejde og har ikke råd til at få passet børnene. Vores budget er på 11000 kr. om måned.

Nu er der dukket nogle regninger op, som vi simpelthen ikke har penge nok på vores budgetkonto til at betale.

Kan jeg gå på  kommune og få hjælp?

Jeg har aldrig prøvet at bede det offentlige om hjælp før, men jeg kan ikke se nogen udvej lige nu.


Svar:

Jeg synes, du skal prøve at søge kommunen om hjælp.

Som du har oplyst, kan du umiddelbart være berettiget til kontanthjælp, men kommunen kan også sige, at du ikke er berettiget til kontanthjælp, fordi der ikke er sket nogle ændringer i forholdene.

Det vil sige, at hvis I i længere tid har indstillet jer på eller affundet jer med at leve for det i gør, kan
kommunen sige, at der ikke er sket nogle ændringer der gør, at I pludselig har brug for kontanthjælp.
På den anden side, er jeres forsørgelsesgrundlag jo for lille, ud fra det oplyste.

En anden betingelse er, at såfremt du skal have kontanthjælp, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer, at du skal i aktivering, medmindre du ikke kan få dine børn passet og kommunen ikke kan anvise en pasningsmulighed.
Mht. til pasningsmuligheder er der en egenbetaling på disse, men der er mulighed for at få fripladser.

Kontanthjælpen udmåles sådan, at man siger to gange forsørgertakst og derfra fratrækker man indtægter. Det vil sige 2 gange 9.865 kr. = 19.730, dertil fratrækkes din mands løn.
Det er bruttolønnen der fratrækkes, så jeg kan ikke sige, om denne udmåling vil medføre, at I kan få kontanthjælp, da du har oplyst nettolønnen.

Udover denne kontanthjælp kan man få særlig støtte, hvis man har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Jeg kan heller ikke sige, hvor meget det er, da jeg ikke kender boligudgiften.

Endelig er der en sidste mulighed og det er at søge kommunen om tilskud til at passe sine egne børn. Kommunen kan yde tilskud til pasning af egne børn i alderen fra 24 uger og til de skal i børnehaveklasse.

Men som sagt, søg kommunen om hjælp. Det er en ret I har. De kan fortælle jer, om I er berettiget til hjælp og hvor meget I kan få i hjælp.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde