Hvordan definerer man generende hundegøen?

Jeg har nu flere gange læst hundeloven igennem mht. støjgener fra hunde og støder hver gang på sætningen : vedvarende og gentagen hundeglam.
Men hvordan defineres det om hundegøen er vedvarende kontra gentagen ??? 

Er det gentagen, at mine hunde gør i 10 min. når jeg leger med dem i haven, eller at de gør, når der kommer gæster ?? 

Eller at de "tuder" i et par minutter når en af naboerne starter deres motoriserede plæneklipper ????

Er der forskel på definitionen alt efter ugedag og tid på dagen ??

Svar:
 
Der kan ikke gives klare og entydige svar på dine spørgsmål, da det bliver en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

I hundelovens § 4 står der nu ikke helt dét, du skriver, men derimod følgende:

"Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne".

Derfor bliver den første vurdering, om hunden overhovedet "forstyrrer" naboernes ro.

Eller sagt på anden vis, så kan en bette hund med svag røst måske ikke forstyrre naboerne ved at gø uafbrudt, mens en stor kleppert med bas i halsen kan gøre det ved at gø halvt så meget.

Når loven bruger såvel "gentagen" som "vedholdende", så betyder det dels "mange gange i døgnet" og dels "konstant i en lang periode", men begge situationer skal afgøres helt konkret.

Støjen fra en hund skal give væsentlige ulemper for naboerne, før politiet kan give et pålæg, og der er eksempler på, at Justitsministeriet har ophævet politiets påbud, fordi det kun var en af fem naboer, der var generet af hundens gøen.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund