Hvem skal betale, hvis jeg bliver syg under orlov?

Jeg havde ansøgt og fået bevilliget børnepasningsorlov fra 19. juni til  28. august d.å.

Den 24. juli bliver jeg imidlertid så syg, at jeg ikke kan passe mit barn, og derfor må afbryde orloven. Jeg er foreløbig sygemeldt frem til den 4. september.

Jeg er ansat som funktionær med  fuld løn under sygdom.

Mit spørgsmål er nu:  Skal min arbejdsgiver "tage" mig tilbage fra den 24. juli og udbetale mig løn under sygdom frem til raskmelding, eller skal jeg på offentlige sygedagpenge fra den 24. juli frem til den 28. august, hvorefter min arbejdsgiver skal udbetale løn ?   

Jeg ser frem til svar, da hverken min arbejdsgiver, min fagforening eller min arbejdsløshedskasse har været udsat for den problematik før og derfor bruger lang tid på at diskutere frem og tilbage, og jeg vil gerne vide, hvorfra mine penge skal komme.  

På forhånd tak. 

Svar:

Jeg er heller ikke stødt på problemstillingen før.   

Det er dog min opfattelse, at arbejdsgiveren ikke kan tilpligtes at "tage  dig tilbage" fra den 24. juli, da I har indgået en bindende aftale om orlov frem til den 28. august.   

Min vurdering er derfor, at du skal have sygedagpenge fra kommunen indtil 28. august.  

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk