Hvilken hjælp kan man få, når man ikke er i en a-kasse?

Min mor har i ca. 10 år arbejdet med rengøring på en skole, men nu er hun blevet fyret pga. nedskæringer. 

Hun har ikke haft råd til at være tilmeldt a-kassen, da det kun var et arbejde på 4 timer dagligt, og så har der jo ikke været noget tilbage hvis hun skulle betale til det også. 

Problemet er hvad kan hun få? 

Hun betaler 300 kr om måneden til forbundet. 

Er det rigtigt at hun overhovedet ingenting kan få nogen steder fra. Hun er over 50.

Svar:

Din mor er umiddelbart, ifølge det oplyste, berettiget til kontanthjælp. 

Det forudsætter, at der foreligger en social begivenhed, det vil sige, at der skal være sket ændringer i forholdene som gør, at hun ikke kan forsørge sig selv eller sin familie og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

En ændring i forholdene er f.eks. arbejdsløshed. Som ikke-forsørger er taksten 7.410 kr. brutto om måneden. Som forsørger (børn under 18 år) 9.865 kr. om måneden. Det forudsætter desuden, at hun stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder tager mod tilbud om aktivering. 

Såfremt hun har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde kan der ydes en særlig støtte. Hvis din mor har en formue på mere end 10.000 kr. som enlig skal hun leve af denne først, før hun er berettiget til kontanthjælp.

Man kan spørge om det fortsat er nødvendigt at betale til forbundet. Hvad får hun ud af det?


Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde