Har jeg ret til feriedagpenge under barselsorlov?

Jeg er af min a-kasse blevet meddelt, at man under barselsorlov ikke optjener feriedagpenge. Dog mener jeg, at alle har ret til feriedagpenge.

Kan du evt. give mig navnet på  en paragraf vedrørende min rettigheder?

Svar:

§ 1 stk. 2 i bekendtgørelsen om feriedagpenge lyder således :

"Et medlem optjener endvidere ret til et antal dage med feriedagpenge på grundlag af perioder i et optjeningsår, hvor medlemmet får udbetalt dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, når der ikke samtidig optjenes ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lov om ferie mv."

Det fremgår heraf, at du også optjener ret til feriedagpenge under barselsorlov.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk