Kan man få oplyst navnet på den person, der anmelder en for socialt bedrageri?

Jeg kunne godt tænke mig at vide, om man, hvis man er meldt for socialt bedrageri, har nogen mulighed for at få oplyst hvem anmelderen er?

Hvor får man det oplyst?

Er der noget der hedder aktindsigt?

Svar:

For at svare på det sidste spørgsmål først. Reglerne om aktindsigt fremgår af henholdsvis offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Sidstnævnte anvendes, når man er part i sagen. Man har som part ret til at få aktindsigt i sin sag, såfremt den forvaltningsmyndighed der har sagen, har truffet eller vil træffe en afgørelse i sagen.

Hovedreglen er, at man som part har ret til aktindsigt i samtlige sagens dokumenter. Der er selvfølgelig også undtagelser til hovedreglen. En af disse, i forhold til dit spørgsmål, er at
retten til aktindsigt i øvrigt kan begrænses, såfremt partens interesse i at få oplysningen bør vige for afgørende hensyn til parten selv eller andre private eller offentlige interesser.

Dette betyder, at myndigheden skal foretage en afvejning mellem din interesse i at få oplysningen, sammenholdt med beskyttelsen af anmelderen.

Det medfører, at du får ret til aktindsigt i indholdet af anmeldelsen, men ikke får navnet på anmelderen.

En anden vigtig undtagelse er, at så længe en straffesag verserer kan man ikke få aktindsigt i de dokumenter der er i straffesagen. Det kan man først få, når sagen er afgjort. Det vil sige enten når der er faldet dom i sagen eller hvis politiet har besluttet at opgive påtale.

Det er vigtigt at skelne mellem om sagen er anmeldt til politiet eller alene til kommunen.

Udtrykket socialt bedrageri anvendes ofte i den kommunale verden som både en tilbagebetalingssag og en anmeldelse til politiet.

Såfremt der alene er tale om en sag i kommunen, altså spørgsmålet om tilbagebetaling af uretmæssigt modtagne ydelser, har du ret til samtlige sagens dokumenter med undtagelse af navnet på anmelderen.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde