Kan en 67-årig funktionær få fratrædelsesgodtgørelse?

Kære brevkasse

Jeg nærmer mig de 67, men ønsker at fortsætte endnu nogle år i aktivt arbejde. Min ansættelseskontrakt henviser alene til funktionærloven, d.v.s. der er ikke fastsat en egentlig pensionsalder i ansættelseskontrakten.

Mit spørgsmål er derfor; bevarer jeg mine optjente rettigheder til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse efter mit 67. år.

På forhånd tak

 SVAR

Der er ikke i funktionærloven regler om pligtmæssig fratræden ved en bestemt pensionsalder.

Jeg læser loven således, at du bevarer det almindelige opsigelsesvarsel, selv om du er fyldt 67 år. Dette betyder, at din arbejdsgiver kan opsige dig med 6 måneders varsel, hvis du har været ansat i mere end 8 år og 7 mdr. Opsigelsesvarslet fra din side er 1 måned til ophør ved udgangen af en måned.

Du bevarer din ret til frafrædelsesgodtgørelse, selv om du ved din fratræden kan oppebære efterløn eller pension.
 

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus