Skal en opsigelse ske før kl. 12.00?

Jeg blev sagt op den 29. november 1996 kl. 13.45, med fratrædelse den 28. febuar 1997.

Sidenhen har jeg fra 2 forskellige sider hørt, at man i følge funktionærloven har krav på en extra måneds opsigelse hvis man bliver sagt op om eftermiddagen den sidste dag i en måned.

Har dette noget på sig, eller er det en lokal aftale på visse arbejdspladser?

 SVAR

Ifølge funktionærlovens § 2, stk. 7 skal en opsigelse ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelsen skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

Der er intet krav i loven om, at opsigelsen skal ske inden kl. 12 eller inden for arbejdstiden. Opsigelsen skal blot være kommet frem inden kl. 24.00 den pågældende dag. Dette er antaget af Kaj Petersen i Funktionærloven 11. udg. side 76 og af Lars Svenning Andersen i Fuktionærret side 420.

Jeg ved ikke, om der findes lokale aftaler på visse arbejdspladser, der giver den ansatte en bedre ret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg