Hvad betyder det, at et engelsk dødsbo behandles ifølge et "grant of probate"?

Jeg ville være taknemmelig, hvis du kunne fortælle mig, hvad det engelske Grant of Probate (i forb. med testamenter) betyder og er det noget vi har i Danmark?

SVAR:

Det engelske system er af traditionsbundne grunde meget forskelligt fra det danske.

Boer i England behandles af Personal Representatives (PR's).

Der er tre slags boer:

1. Hvis der er et testamente (will), der er gyldigt og indeholder en effektiv udpegning (appointment) af en bobestyrer (executor), og denne executor er villig og istand til at påtage sig hvervet, udstedes der til ham et "grant of probate".

2. Hvis der er et will, men ingen eksekutor er udpeget eller valget af en eller anden grund er ugyldigt, udstedes der i stedet til den, der efter en forud fastsat prioriteringsrækkefølge, får "lov" til at være PR, et "grant of letters of administration with the will annexed".

3. Er der intet will, eller intet gyldigt will, udstedes et "grant of letters of administration" til en PR.

Det er således kun hvor der foreligger et gyldigt will med angivelse af bobehandler, at PR er en egentlig executor. Herhjemme svarer det til, at man i et testamente angiver, hvem man vil have skal behandle ens bo, men reglerne for behandlingen er helt anderledes.

En executor kan være mindreårig, når han skrives ind i testamentet som sådan, men skal være myndig på tidspunktet for dødsfaldet. Er han ikke det, udstedes et grant of letters of admin. with the will annexed til forældrene, og når han fylder 18 år, kan han ansøge om et cessate grant of probate, men det behøver du næppe gå så dybt ind i.  

Derimod skal du være opmærksom på, at hvis afdøde havde udpeget sin hustru som executor, og han efterfølgende er blevet skilt fra hende, bortfalder udpegningen, medmindre testamentet viser, at det ikke er meningen. Engelsk ret indlægger med andre ord en formodning om, at det ønsker testator.

Hvis der er udpeget flere executors gælder særlige regler om at dele grantet, hvis der er forfald for enkelte af dem.

For så vidt angår en executor kan han alene opnå the grant, og agere for boet - det kan administrators ikke altid gøre alene - de skal være to til visse dispositioner. Det betyder at købere af ting i boet kan stole på, at en executor har ret til at sælge med bindende virkning - men de skal sørge for at se the grant of probate (et certifikat). Reglen er, at the grant virker fra dødsfaldstidspunktet, og at salg af fast ejendom forudsætter at grantet vises, men det er altid en god ide for købere at se det for at forvisse sig om, at der er tale om den type bo overhovedet.

Jeg håber, at dette er tilstrækkeligt.

Med venlig hilsen

Keller Advokatfirma

Flemming Keller Hendriksen
Advokat, Non-practising Solicitor of the Supreme Court of England and Wales