Har jeg pligt til at være medlem af personaleforening/gavekasse?

Når der på ens arbejdsplads er blevet vedtaget en gavekasse/personaleforening af medarbejderne, kan man så påtvinge mindretallet at være med i denne forening, samt at skulle betale et gebyr hver 14.dag. 

Kan man virkelig tillade sig at tage pengene automatisk over lønnen uden samtykke fra indehaveren af pengene?

SVAR:

Såfremt det ikke af ansættelseskontrakten fremgår, at man er pligtmæssig medlem af personaleforeningen, må man være berettiget til at undlade at være medlem af denne og dermed undlade at betale bidrag til samme, herunder til gavekassen.

Er det derimod anført, at man skal være medlem af personaleforeningen, er man så forpligtet til dette og er undergivet de beslutninger, som flertallet i personaleforeningen træffer på generalforsamling eller lignende.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød