Er det strafbart at tigge om penge og cigaretter?

Vi bliver til stadighed chikaneret af personer, der tigger om penge og cigaretter, både hjemme og på veje

Er betleri og tiggeri ikke det samme, og hvilken straf kan man få?

Hvordan kan man bremse disse personer?

SVAR:

Jo, betleri og tiggeri er det samme.

Det kan faktisk straffes efter straffelovens § 197. Straffen er fængsel i indtil 6 mdr. Bestemmelsen er foreslået ophævet, den bruges ikke ret meget og forudsætter en advarsel fra politiet, før der kan straffes.

Det er mere relevant at bruge politivedtægten. Her er straffen bøde. Du må således henvende dig til politiet.  

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)