Har en arbejdsgiver ret til at få oplyst, hvad en ansat fejler?

Hvad er en varighedsattest/-erklæring?

Hvad er forskellen på en lægeattest ctr varighedsattesten?

Har en arbejdsgiver ret til at få oplyst hvad den ansatte fejler/er der pligt til at oplyse herom fra den ansatte/andre?

SVAR:

En varighedsattest er en udvidet lægeerklæring, som arbejdsgiveren kan forlange efter 14 dages sygdom. Heri skal lægen oplyse, hvor længe sygdomsforløbet forventes at blive.

En arbejdsgiver har principielt ikke ret til at få oplyst, hvad den ansatte fejler, men hvis arbejdsgiveren i stedet for en varighedsattest vælger at  bede om en specialisterklæring, kan arbejdsgiveren på den måde få en idé om,  hvad den ansatte fejler.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk