Får man sin gamle anciennitet ved genansættelse som  funktionær?

Hvis man er ansat som funktionær, og selv opsiger sit arbejde efter 15 år. Hvis man derefter, inden der er gået 1 år, begynder på sin gamle arbejdsplads igen, har man så mistet hele sin anciennitet?

Hvis man har det, kan det så være lige meget, hvor lang tid man har været væk. (Har man også mistet sin anciennitet, hvis man kun er væk 2 mdr?).

Hvor lang tid skal der evt. gå før ancienniteten er væk?

SVAR:

Ansættelsesforholdet skal blot have været definitivt afbrudt, ligesom der skal have været en reel fratræden for at ancieniteten er afbrudt. Det er ikke muligt at oplyse generelt hvor lang tid der skal til, men få dage kan formentlig være tilstrækkeligt.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød