Er kunden ansvarlig for skader på bil under en prøvekørsel?

Hvis en kunde gerne vil afprøve en ny bil hos en bilforhandler, og kunden har lavet en skade på bilen, hvem skal egentlig så betale for skaden ?

SVAR:

Det skal kunden, hvis skaden er tilført bilen som følge af et uagtsomt forhold udvist af kunden. Kunden er derimod næppe ansvarlig uden fejl, idet prøvekørslen ikke kan betegnes som et lån (alene) i kundens interesse.

Har forhandleren har en kaskoforsikring, er kunden uden ansvar for så vidt den del af skaden, der er dækket. Er der selvrisiko er skaden svarende hertil ikke dækket, hvorfor kunden - såfremt han har handlet uagtsomt (culpøst) - er ansvarlig for denne del af skaden. Derimod er det ligegyldigt om der lides et bonustab etc. For at dette skal kunne kræves erstattet skal kunden have handlet groft uagtsomt.

Er skaden sket hændeligt - evt. ved at det er en anden bilist, der er årsagen el. lign - er risikoen forhandlerens.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)