Er mit krav på 1%-ferietillæg forældet?

Jeg har arbejdet som funktionær i en større virksomhed gennem en årrække. I slutningen af hvert ferieår (dvs. omkring 1. maj) blev der hvert år udbetalt et ekstra beløb svarende til 1% af indkomsten henover året. Der stod intet om dette i min kontrakt, og jeg gik derfor ud fra at det var relateret til ferieloven.

Jeg har snakket med andre som har modtaget tilsvarende godtgørelser i andre firmaer.

Nu har jeg arbejdet siden september 1997 i en ganske lille virksomhed men har ikke modtaget denne type godtgørelse. Ved forespørgsler har jeg fået oplyst at "det ikke er noget man har hørt om".

Hvorledes griber jeg sagen an, og hvad henviser jeg til?

Er en del af tilgodehavendet forældet?

SVAR:

Du har ret i din forventning om, at 1% godtgørelsen var relateret til Ferieloven. Systemet er som følger:

Når man ansættes gælder ferieloven altid. Loven opererer med 2 systemer, en arbejdsgiver kan følge. Enten får man et feriepengetillæg på 12,5% af den løn, man optjener og så får man ikke løn under ferie. Eller også får man, som du har fået, et tillæg på 1% af sin løn og herudover løn under den ferie, man afholder.

Ferieloven skal altid følges.

Det du skal gøre er at forfølge kravet, som er 1% af din indkomst før skat i 2 år. Feriepenge forfalder til betaling den 1. dag i ferieåret, dvs. det år, der løber fra den førstkommende 2. maj efter optjeningsåret.

Feriepengene for 1997 forfaldt derfor den 2. maj 1998
Feriepengene for 1998 forfaldt derfor den 2. maj 1999 og
Feriepengene for 1999 forfalder den 2. maj 2000.

Får man ikke pengene til forfaldstid (eller sikkerhed for, at pengene er indbetalt til Feriekonto, fx.) skal man forfølge kravet hurtigt. Ferieloven opererer med en forældelse, der går på, at har man ikke overfor en arbejdsgiver gjort krav om at få pengene inden den 1. april i det ferieår, ferien holdes, kan man ikke gøre krav på det. Dette vil sige, at feriepengene for 1997 er forældede, idet ferieåret til disse penge får fra den 2. maj 1998 - 1. maj 1999. Da man skal have gjort krav på pengene senest den 1. april i ferieåret, de vedrører (dvs. den 1. april 1999) er pengene tabt.

Det er feriepengene for 1998 og 1999 derimod ikke. Tilmed skal de forrentes med 1,5 % pr. måned fra forfaldsdagen, så det kan efterhånden blive et ganske pænt beløb.

At din arbejdsgiver ikke har hørt om det fritager ham ikke for ansvaret til i medfør af loven at betale feriegodtgørelsen. Hvordan du praktisk griber det an er svært at sige. Det er alt andet lige bedst at fare med lempe og forklare din arbejdsgiver, hvordan situationen er - evt. vise ham et eksemplar af Ferieloven. Vil han ikke høre bør du - hvis du vil have dine
penge - gribe sagen anderledes og hårdere an og til det formål er en advokat et godt middel. Men det kan naturligvis også medføre, at i bliver rygende uenige og arbejdet ryger. Det medfører kun arbejde for én, nemlig advokaten.

Så kan I blive enige, er det langt at foretrække.

Med venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

retraad.gif (5798 bytes)