Kan vi fyre en medarbejder, som har meldt sig syg på grund af stress?

Vi er et mindre firma. Vi har opsagt en medarbejder på grund af dårlig økonomi. Han har yderst sjældent været syg. Vi har ofte givet ham fri før tiden hvis der ikke var noget at lave og han har altid fået lov til at gå til tandlæge etc. - der er jo ting som er svært at gøre udenfor arbejdstiden.

Nu har han meldt sig syg pga stress. Hvordan står vi stillet?

Der er 3 1/2 mdr. til han holder op. Kan han bare melde sig syg med stress som begrundelse.

SVAR:

Da sygdom er lovligt forfald, er det eneste du kan gøre at anmode om en lægeerklæring efter 3 dages sygdom.

Efter 14 dages sygdom kan du anmode om en varighedsattest eller alternativt en specialisterklæring.

Virksomheden skal betale for disse erklæringer.

Hvis dokumentationen ikke kommer rettidigt, kan du stoppe lønnen, indtil dokumentationen kommer.

Hvis medarbejderen efter et påkrav (rykker) stadig ikke kommer med dokumentationen, er det bortvisningsgrund. Du bør dog ikke bortvise, før du har drøftet det konkrete forløb med en advokat.

Husk at søge om dagpengerefusion i medarbejderens bopælskommune.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk