Hvilke forsikringer skal vi tegne ved nybyggeri?

Vi skal til at bygge hus, men er ikke helt klar over, hvordan man fordeler forsikringerne i mellem bygherren og entreprenøren.

Der skal vel være en entrepriseforsikring, som dækker byggemateriale på pladsen (entreprenøren), men skal der samtidig være en forsikring på huset, som skal bygges (bygherren), her tænkes på brand og stormforsikring eller ligger den i entrepriseforsikringen?

Således at storm og brandforsikring på huset først skal tegnes, når huset er færdigbygget?

SVAR:

Jeg formoder, at der i din aftale med entreprenøren er henvist til AB 92, hvilket er "almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed".

Ifølge disse er du som bygherre i. h. t. § 8 forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring fra byggeriets start. Forsikring løber til mangler påvist ved afleveringsforretningen er udbedret.

Det er muligt, at det af kontrakten fremgår, at du som bygherre skal tegne entrepriseforsikring, såkaldt all-risk forsikring. Den dækker i så fald en del af de skader som entreprenøren ellers har ansvaret for, f.eks. ødelæggelser på byggeriet.

Jeg skal dog gøre opmærksom på, at nogle af de store entreprenørfirmaer, som typisk opfører parcelhuse, selv sørger for forsikring under byggeperioden, men udgiften kræves   evt. refunderet af bygherre. Du må derfor undersøge, hvad der er anført i den kontrakt, du har fået forelagt.

Med venlig hilsen

Therkildsen Advokater

Advokat Bjørn Lund Hansen