Skal ferien afholdes i opsigelsesperioden?

Jeg er funktionær, som blev opsagt d. 01.06.1996 til fratrædelse d. 30.11.1996. Jeg blev fritstillet.

Kan man sige at der er afholdt ferie i en opsigelsesperiode, uden skriftlig forlangen i fyresedlen?

 

SVAR

Jeg går ud fra, at du havde været ansat i hele optjeningsåret 1995 og at du derfor i ferieåret 02.05.1996-01.05.1997 havde ret til 5 ugers ferie.

Det antages af Lars Svenning Andersen: Funktionærret side 335, at en funktionær må forstå en fritstilling som en tilkendegivelse om, at ferie skal afholdes i videst muligt omfang. Den ferie, der således kunne være varslet ved fritstillingen, betragtes som afholdt i fritstillingsperioden. Jeg læser udtalelsen således, at det ikke kræves, at pålægget om afholdelse af ferie i fritstillingsperioden skal fremgå udtrykkeligt af fyresedlen..

Jeg går ud fra, at arbejdsgiveren allerede før opsigelsen med 3 måneders varsel havde fastsat tidspunktet for afholdelse af hovedferien på 3 uger i ferieperioden, som løber fra d. 02.05-30.09.

Du har således ved opsigelsen og fritstillingen d. 01.06.1996 fået et stiltiende pålæg om at holde din restferie for 1995 (2 uger) inden udløbet af opsigelsesperioden pr. 01.12.1996. Dette må efter min vurdering være lovligt, da du har fået mindst 1 måneds varsel, således som krævet i ferielovens § 10, stk. 1.

Arbejdsgiverens pålæg om afholdelse af restferien i opsigelsesperioden er heller ikke i strid med ferielovens § 9, stk, 2, som er sålydende:

Uden lønmodtagerens samtykke kan den ferie, der efter § 9, stk. 1, skal gives i sammenhæng i ferieperioden (3 ugers ferie fra d. 02.05.-30.09), dog ikke ligge i tiden mellem en af arbejdsgiveren meddelt opsigelse og fratrædelsestidspunktet, medmindre adgang dertil følger af bestemmelse i kollektiv overenskomst eller det efter lov eller overenskomst gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder eller opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

Denne bestemmelse handler kun om hovedferien og ikke om restferien. Dertil kommer, at du jo havde mere end 3 måneders opsigelsesvarsel.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg