Skal man være medlem af A-kasse for at få udbetalt feriedagpenge?

Min søster var på dagpenge fra A-Kasse i kalenderåret 1998. Da hun fik arbejde i april 99 og samtidig vidste, at hun per oktober 99 gifter sig og flytter til England, skiftede hun fagforening men undlod medlemskab af A-kasse.

Nu stopper hun i jobbet og vil så holde ferie, indtil hun flytter til England. Hun mente derfor at hun kunne få feriedagpenge for de uger hun afholdte - idet hun optjente feriedagpengene i 98.

Svaret fra A-Kassen er, at idet hun ikke længere er medlem af A-Kasse, kan hun ikke få udbetalt feriedagpenge også selvom hun var medlem af A-Kassen i 1998. Er dette rigtigt - da normale feriepenge fra arbejdsgiver optjenes i kalenderåret til udbetaling i ferieåret det efterfølgende år. Til info skal det nævnes, at hun i 1999 var medlem af A-Kassen indtil 01.06.99.

SVAR:

Det er rigtigt, at din søster skal være medlem af en a-kasse, for at få feriedagpengene udbetalt.

§ 7 stk. 1 i bekendtgørelsen om feriedagpenge lyder således:

"Retten til udbetaling af feriedagpenge er betinget af, at medlemmet
  1) holder ferie,
  2) har afholdt sin optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven, jf § 12,
  3) opfylder kravet til medlemsanciennitet, jf lovens §§ 53, stk 1, og 54,
  4) under ferien er medlem af en dansk arbejdsløshedskasse,
  5) under ferien ville have ret til dagpenge, jf lovens §§ 53, stk 2-7, og 55,
  6) umiddelbart forud for ferien er enten i et ansættelsesforhold som lønmodtager eller ledigt, jf dog § 10, og
  7) umiddelbart forud for ferien har bopæl og ophold i Danmark, jf dog stk 2."

Svaret fremgår altså af nr. 4).

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk