Ansættelsesforhold for kontorelever.

Et spørgsmål vedr. ansættelsesforhold for kontorelever:

- Må en elev være ansat 7½ time pr dag alle ugens 5 dage, det vil sige med en arbejdsuge på 37½ time i alt - og i så fald, hvordan så med aflønningen?

- Hvordan er ferieforholdene for førsteårselever - Hvornår har man krav på ferie, og hvor meget?

SVAR:

Elevers ansættelsesforhold skal følge den gældende overenskomst på det faglige område - uanset om virksomheden i øvrigt er omfattet af en overenskomst.

På HK-området er arbejdstiden 37 timer, og det kunne derfor se ud som om, at arbejdstiden på 7½ timer pr. dag i 5 dage ikke er lovlig.

Du skal dog være opmærksom på, at de 37 timer er excl. pauser - typisk ½ times frokostpause og 2 pauser af et kvarters varighed.

Førsteårselever som starter læreforholdet 1/7 eller senere, har ret til fuld ferie med løn i næste ferieår, dvs. i det ferieår der starter 2/5 i året efter. Arbejdsgiveren kan dog modregne eventuelle feriepenge, som eleven har optjent hos en tidligere arbejdsgiver.

Hvis eleven er startet før 1/7, har eleven allerede ret til fuld ferie med løn i det ferieår, som eleven starter i.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk