Kan jeg kun kræve 2 ugers løn under barsel?

Jeg er pt ved at forhandle ny kontrakt og har et spørgsmål vedr. retten til at få løn under barsel som ansat under funktionærloven.

Jeg er altså ansat under funktionærloven, i hvert fald står der i min kontrakt, at i alle andre forhold end dem, som er nævnt i kontrakten gælder funktionærloven.

Min chef har tidligere sagt til mig, at virksomheden har den politik, at piger som gik på barsel kun fik løn i 2 uger, og at han ville tilføje dette til min kontrakt. Det er ikke tilføjet til min kontrakt; der står altså intet vedr. regler for barsel, kun at jeg er ansat under funktionærloven.

Jeg er nu i tvivl om min arbejdsgiver har ret til kun at give mig 2 ugers løn, hvis jeg bliver gravid og skal have barsel. Er dette virkelig lovligt, det kan jeg næsten ikke tro?

På forhånd tak for hjælpen. Jeg vil gerne blive klogere inden jeg skriver under på min kontrakt.

SVAR:

Efter funktionærlovens § 7, stk. 2 skal arbejdsgiveren i forbindelse med graviditet/barselsorlov betale halv løn i indtil 5 måneder i en periode rækkende fra 3 måneder før forventet fødsel til 3 måneder efter fødslen.

Denne bestemmelse forudsætter imidlertid, at funktionærens fravær skyldes uarbejdsdygtighed (sygdom) og ikke blot skyldes, at funktionæren ønsker at benytte sin ret til at afholde barselsorlov. I sidstnævnte tilfælde er arbejdsgiveren efter funktionærloven ikke forpligtet til at betale nogen løn, idet funktionæren i så fald i stedet er berettiget til at modtage barselsdagpenge. Hævder funktionæren at fraværet skyldes uarbejdsdygtighed kan arbejdsgiveren forlange at dette dokumenteres ved fremsendelse af en lægeerklæring.

Da den bestemmelse du omtaler formentlig ikke omfatter uarbejdsdygtighed (hvor det overfor anførte gælder uanset hvad I har aftalt), men blot omhandler situationen, hvor barselsorlov afholdes, fordi det er en ret man har efter ligebehandlingsloven uanset uarbejdsdygtighed eller ej, er bestemmelsen ikke i strid med funktionærlovens regler (eller andre regler).

Jeg forudsætter i den forbindelse, at du ikke er omfattet af nogen overenskomst, der nærmere regulerer forholdet.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød