Har jeg krav på at kunne holde 14 dages vinterferie?

Hvis en lønmodtager ønsker at afholde 14 dages ferie omkring jul på grund af ferierejse til Thailand fra den 20. dec 99 til 5. jan. 00, og i den forbindelse kun ønsker at holde 14 dages sommerferie i hovedferieperioden, kan en arbejdsgiver nægte dette hvis det ikke er begrundet i virksomheden forhold i øvrigt?

SVAR:

I ferielovens § 10 er bl.a. anført at "arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes, idet arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens tarv så vidt muligt skal imødekomme lønmodtagerens ønske om feriens placering."

Denne bestemmelse har imidlertid mere karakter af en programudtalelse end en bestemmelse med reelt indhold. Dette betyder, at arbejdsgiveren selv vurderer, hvad der er bedst foreneligt med virksomhedens tarv, og således kan fastsætte tidspunktet for medarbejdernes ferieafholdelse. Arbejdsgiverens skøn vedrørende dette kan ikke forventes prøvet reelt hos enten ferielovskontoret eller hos domstolene.

Konklusionen er derfor desværre - køb aldrig en ferie, før du er sikker på om du kan afholde ferie i det ønskede tidsrum.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød