Har jeg krav på feriepenge af løn under praktikophold?

For et år siden tilbragte jeg i forbindelse med min uddannelse 5 måneders lønnet praktik på et reklamebureau.

Er jeg berettiget til feriepenge fra det praktikophold?

SVAR:

Da dit lønnede praktikophold har en erhvervsmæssig karakter, er du omfattet af det sædvanlige lønmodtagerbegreb. Dette betyder, at der efter din fratræden i overensstemmelse med ferielovens § 12 til FerieKonto af din tidligere arbejdsgiver skal indbetales feriepenge med 12,5 % af den udbetalte løn.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød