Hvad kan jeg få i fratrædelsesgodtgørelse efter 26 års ansættelse?

Jeg blev ansat som funktionær i 1972 og jeg har arbejdet i firmaet lige siden. Jeg er i april 1999 blevet opsagt på grund af manglende ordretilgang og nødvendig omkostningstilpasning som følge af de økonomiske resultater.

Jeg opsiges med 6 måneders løn og har fået brev om at jeg har ret til særlig fratrædelsesgodtgørelse, som udbetales ved udløbet af opsigelsesperioden.

Mit spørgsmål er hvor stor er den særlige fratrædelsesgodtgørelse efter mere end 26 års ansættelse som funktionær i samme firma.

SVAR:

Den godtgørelse du omtaler følger af funktionærlovens § 2a, hvorefter du -  når du har været ansat i mere end 17 år - er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der tilsvarer 3 måneders løn, hvis arbejdsgiveren opsiger dig.

Såfremt opsigelsen ikke er afgivet på et sagligt grundlag kan arbejdsgiveren endvidere i medfør af funktionærlovens § 2b komme til at betale en yderligere godtgørelse på indtil 6 måneders løn. Det er muligt, at du vil have visse muligheder også efter denne bestemmelse, idet en arbejdsgiver efter 26 års ansættelse har en vis pligt til at undersøge, om mindre indgribende foranstaltninger - ex. omplacering eller lign. - var muligt i stedet for en opsigelse.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød