Er der normer for afspadsering af overarbejde?

Er der normer for, hvordan funktionærer eller de, der er ansat på funktionærlignende vilkår, optjener afspadseringstimer ?

SVAR:

Nej, det er der ingen normer for, da der er tale om et overenskomstspørgsmål.

F.eks. skal overarbejdstimer efter HK's landsoverenskomst for privatansatte i handels- og servicevirksomheder afspadseres med 1½ time for hver af de første 3 overarbejdstimer pr. dag, og derefter med 2 timer pr. overarbejdstime.

Hvis der ikke er en overenskomst - og der ikke er indgået andre aftaler - vil udgangspunktet formentlig være, at overarbejdstimer skal afspadseres time for time.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk