Må arbejdsgiver lægge fotos af de ansatte på intranet?

Mit spørgsmål drejer sig om, at man i V..... kommune forlanger, at nogle af de ansatte bliver fotograferet og lagt ind på kommunens intranet.

Er dette lovligt og kan man som medarbejder nægte at opfylde dette ?

SVAR:

Jeg er enig i, at det lyder som et lidt usædvanligt krav.

Hvis kommunen imidlertid har et fornuftigt formål med at lægge billeder af de ansatte på arbejdspladsens intranet, er det min opfattelse, at man godt kan forlange det.

Sålænge billederne forbliver på intranettet svarer det jo til, at billeder af de ansatte bliver indsat i en personalehåndbog eller lignende, hvilket ikke er usædvanligt

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk