Dækker kaskoforsikringen, hvis bilen udlånes?

Kære brevkasse

Vi skal i sommerferien bytte hus med en amerikansk familie, og i denne forbindelse også bytte bil. Hvordan er de forsikringsmæssige forhold i denne forbindelse?

Dækker f.eks. min kaskoforsikring evt. uheld når min bil er udlånt til tredjemand. I benægtende fald - hvad vil I råde mig til?

SVAR

Det er mig bekendt det mest almindelige, at forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der benytter bilen med forsikringstagerens tilladelse. Dette betyder, at den, der låner bilen, er dækket både af ansvarsforsikringen og kaskoforsikringen.

Jeg kan af gode grunde ikke vide, hvad der helt præcist måtte stå herom i din police. Jeg foreslår, at du finder dine forsikringsbetingelser frem og læser disse. Hvis du stadig er i tvivl, vil jeg foreslå, at du retter henvendelse til dit forsikringsselskab, og beder selskabet skriftligt bekræfte, at forsikringen dækker, hvis du låner bilen ud til den amerikanske familie i sommerferien.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg